Illustratie

Wat doet de PMON?

De PMON (Particulier Modevak Onderwijs Nederland) is een stichting, waarin leraressen en modevakscholen samenwerken bij het geven van modevakonderwijs.
Bij de Stichting PMON kunnen diverse opleidingen gevolgd worden die uiteindelijk de mogelijkheid bieden om lerares te worden in het modevak.


De PMON kent de volgende typen opleidingen (met afsluitend examen)

Illustratie


De PMON geeft daarbij ondersteuning via:


Illustratie

De PMON werkt intensief samen met andere organisaties op het terrein van modevakonderwijs. Zo participeert de stichting in het Landelijk Platform Modevakonderwijs (LPM) en is zij als Stichting aangesloten bij de BvK (Branchevereniging van Kleermakers & Modevakscholen)

copyright PMON - webdesign by PoWeRsite